Start Սկիզբը Մարտ 03, 1992
End Ավարտը Մարտ 03, 2018
Status Կարգավիճակը: Ընթացիկ
Շահառուների թիվը Շահառուների թիվը: 500000
Ծրագիր

Քարտեզի վրա կարող եք տեսնել Հայաստան համահայկական հիմնադրամի ավելի քան 25 տարվա գործունեության արդյունքում իրականացված ծրագրերի ցանկը Հայաստանում և Արցախում։

Շահառու

Մեր մասին

. ավելի քան 25 տարվա փորձ, որակ եւ վստահություն
. 1100 խոշոր /ընդհանուրը՝ ավելի քան 50 000/ ծրագիր Հայաստանում եւ Արցախում
. 330 միլիոն ԱՄՆ դոլար ներդրում Հայաստանում եւ Արցախում
. 500 000 շահառու Հայաստանում եւ Արցախում
. 700 000 նվիրատու ամբողջ աշխարհում
. Հայաստանի, Արցախի, Սփյուռքի քաղաքական, հոգեւոր, ավանդական բարեգործական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներից եւ անհատ բարերարներից կազմված հոգաբարձուների խորհուրդ
. ներկայացուցչություններ 21 երկրում
. նվիրատվությունների ընդունման արդի եւ հասանելի մեխանիզմներ
. նվիրատվության չափով հարկազատում կամ հարկի նվազեցում /ըստ տվյալ երկրի օրենքի/
. համագործակցություն այլ երկրների /Ֆրանսիա, Նիդերլանդներ, Իտալիա, Հունաստան, Լիբանան, Հնդկաստան, Չինաստան/ կառավարությունների հետ
. համագործակցություն պետական եւ մասնավոր կառույցների հետ

Մեր Առավելությունները

. ոլորտում ծրագրի արժեքի նվազագույն վերադիր ծախս
. ծախսերի եւ կարիքների գնահատում
. կապալառուի ընտրություն բաց մրցույթի միջոցով
. համաֆինանսավորման հնարավորություն
. ծրագրի համապարփակ իրականացում
. երաշխիքային եւ հետերաշխիքային սպասարկում
. ծրագրերի իրականացում տարբեր ոլորտներում
. իրականացվող ծրագրերի ֆինանսական եւ ֆիզիկական միջազգային աուդիտ
. ընթացիկ ծրագրի բազմակողմանի եւ հետեւողական վերահսկում
. ֆինանսական եւ ծրագրային հաշվետվություն
. հանրային հաշվետվություն ԶԼՄ-ների միջոցով
. բարերարի կողմից ծրագրի նախաձեռնության խրախուսում
. նորարարական մոտեցումների սատարում