#ՀիմնադրամըՓոխումէ մարդկանց կյանքը Գյումրիում
Date December 05, 2018 at 10:00 AM
3 տարվա ընթացքում 41 ընտանիք ընդմիշտ լքել է դոմիկն ու տեղափոխվել նոր ու հարմարավետ տուն՝ շնորհիվ Համահայկական հիմնադրամի նվիրատուների: