Զաւէն Խանճեան, Ամերիկայի Հայ Աւետարանական Ընկերակցութիան գործադիր տնօրեն. շնորհավորական ուղերձ «Հայաստան» հիմնադրամի 25-ամյակի առթիվ
Հրապարակվել է Մարտ 02, 2017
Աշխարհացրիւ Հայ Աւետարանական համայնքի զաւակներու անունով, ջերմօրէն կ՚ողջունեմ «ՀԱՅԱՍՏԱՆ»Համահայկական Հիմնադրամի 25 ամեակը։ Առաքելութիւնր զոր կը մեկտեղէ մեզ «Հիմնադրամ»ի շուրջ, սուրբ է եւ նուիրական։

ՀՀՀը հեռու մնացած չէ իմ անհատական կեանքէս, ինչպէս նաեւ Հայ Աւետարանական Եկեղեցւոյ եւ Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութեան կեանքէն։ Առ այդ 25ամեայ արծաթեայ այս յոբելեանի առիթով, սրտագին շնորհաւորութիւններ հայ ժողովուրդին, յարգանք եւ պատիւ զայն մտայղացողներուն, անոր ծառայողներուն, մեծ ու փոքր նուիրատուներուն եւ տարիներու վրայ զայն ճարտսւրօրէն վարողներուն։ Մենք ծանօթ ենք այն պատուաբեր եւ օրհանբեր ճանապարհին զոր եղած է ՀՀՀի ուղին եւ այն բազում եւ զմայլելի բարիքներուն զոր ՀՀՀը դրոշմած է հայրենի հողին եւ անոր ժողովուրդի ֆիզիքական եւ ոգեղէն կեանքին վրայ։

Որպէս հայկական այս զօդեալմիաւորի անքակտ մասնիկ, հայ ժողովուրդի զաւակներ՝ երկրագունդի որ անկիւնն ալ որ գտնուին, Հիմնադրամի «Համահայկական» մակդիրը պարտին գործնականապէս ապրիլ եւ այդ ապրումը վկայել իրենց անխուսափելի նուիրատուութեան ոգիով։ Հիմնադրամի դրամահաւաքի քարոզչութեան ճանապարհին, հարկ է շեշտել «Ազգային Տուրք»ի գաղափարախօսութիւնը, թափ տալու նուիրատուներու հոսանքին հզօրացնելով Հիմնադրամի ժողովրդային պատուանդանը։

Նմանապէս «Հիմնադրամ»ի անսակարկ հոգածութեան առարկան ըլլալու են
Ա» Հին ու նոր Սփիւռքներու անյոյս եւ անմխիթար վիճակի մէջ գտնուող անկողմնացոյց հայ գաղթականները։
Բ» Մեր հպարտութեան կոթող եւ մեր հաւաքական ցաւին եւ կորսուած հայրենիքի մորմոքին բալասան կենդանի, շօշափելի բայց վիրաւոր ԱՐՑԱԽԸ։

Հայ Աւետարանական համայնքն ու Աւետարանչական Ընկերակցութիւնը յանձնառու են վերոյիշեալ հաւատամքներուն եւ ՀՀՀի միջոցաւ անոնց իրագործման:

Բարի երթ «Հայաստան» Համահայկական հիմնադրամին:

Ամերիկայի Հայ Աւետարանական Ընկերակցութիւն
Գործադիր Տնօրեն
Զաւէն Խանճեան