Թափանցիկություն
«Հայաստան» համահայկական հիմնադրամը Հայաստանում գործող եզակի բարեգործական կառույցն է, որն անցնում է միջազգային ֆինանսական և ֆիզիկական աուդիտ: Ստորև ներկայացված են աուդիտի արդյունքները և Հիմնադրամի գործունեության հաշվետվությունն ըստ տարիների:
Կանոնադրություն
Կանոնադրության փոփոխություն
Կանոնադրության փոփոխություն
201746
Ֆիզիկական աուդիտի հաշվետվություն
Տարեկան հաշվետվություն
2016
Ֆիզիկական աուդիտի հաշվետվություն
Տարեկան հաշվետվություն
2014
Ֆիզիկական աուդիտի հաշվետվություն
Տարեկան հաշվետվություն
2013
Ֆիզիկական աուդիտի հաշվետվություն
Տարեկան հաշվետվություն
2012
Ֆիզիկական աուդիտի հաշվետվություն
Տարեկան հաշվետվություն
2011
Ֆիզիկական աուդիտի հաշվետվություն
Տարեկան հաշվետվություն
2010
Ֆիզիկական աուդիտի հաշվետվություն
2009
Տարեկան հաշվետվություն
2008
Տարեկան հաշվետվություն
2007
Տարեկան հաշվետվություն
2005
Տարեկան հաշվետվություն